Úvodní strana Pro rodiče a žáky Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 Čestné prohlášení k zařazení dítěte do Dětské skupiny
Přihláška ke stravování  doc  pdf
Čestné prohlášení o seřízení vázání  doc  pdf
 Školní řád  doc  pdf
Generální souhlas s činností školního poradenského pracoviště              doc  pdf
Osobní dotazník doc  pdf
Potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti doc  pdf
Žádost o individuální vzdělávací plán doc  pdf
Žádost o odklad povinné školní docházky doc  pdf
Žádost o pokračování v zákládním vzdělávání doc  pdf
Žádost o přestup doc  pdf
Žádost o přijetí do 1. třídy  doc  pdf
Žádost o uvolnění z pravidelné výuky  doc  pdf
Žádost o uvolnění z TV a plavání  doc  pdf
Žádost o uvolnění z vyučování - dovolená  doc  pdf
Žádost o uvolnění ze školní družiny doc  pdf
Žádost o prominutí úplaty v ŠD doc  pdf
Žádost o vydání druhých učebnic doc  pdf
Žádost o slovní hodnocení žáka doc pdf
Žádost o vydání opisu, stejnopisu vysvědčení doc  pdf
EKO-BR-K - závazná přihláška doc  pdf
EKO-BR-K - závazný souhlas doc  pdf
EKO-BR-K - seznam věcí doc  pdf
Žádost o přístupové údaje k WiFi doc  pdf
Zápisní lístek do družiny doc  pdf
Zápisní lístek do prázdninové družiny 2021  doc  pdf
CVoK - Souhlas a bezinfekčnost doc pdf

Rychlé odkazy