Úvodní strana Výuka Čj - Český jazyk

Čj - Český jazyk

Český jazyk a literatura

Český jazyk je zařazen a realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Vyučuje se v kmenových třídách a učebně informatiky, popřípadě v knihovně. K hlubšímu procvičení a upevnění učiva lze využít i školní výukové počítačové programy: Terasoft, Silcom nebo Pachner.

Na II. stupni jsou zařazeny 4 vyučovací jednotky ČJ týdně.

Veškeré učebnice pro II. stupeň jsou od nakladatelství Fraus, pracovní sešity od vydavatelství TAKTIK a čítanky od Státního pedagogického nakladatelství (SPN).


    


K domácímu procvičování doporučujeme tyto odkazy:

Moje čeština

https://www.mojecestina.cz/ Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Umíme česky

https://www.umimecesky.cz/ Databanka interaktivních cvičení, diktátů, doplňovaček a pravopisných her. Po registraci možnost hrát s jinými hráči online.

Pravopisně.cz

https://www.pravopisne.cz/ Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu: ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály.

Internetová jazyková příručka

http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu. K dispozici je slovníková a výkladová část.

Čtení pomáhá

http://www.ctenipomaha.cz/ Za každou přečtenou publikaci přispěje čtenář 50 Kč, po  vyplnění krátkého testu obsahujícího otázky k obsahu knihy, charitě dle vlastního výběru. O projektu: http://www.ctenipomaha.cz/cs/o-projektu.Rychlé odkazy