Úvodní strana Výuka Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Cílem výchovy ke zdraví je především poznání sebe sama, uvědomění si zodpovědnosti za sebe a svůj život. Žáci se učí rozpoznat své emoce, vyjádřit je a empaticky reagovat na vyjádření emocí druhých. Při skupinových aktivitách se učí spolupracovat, naslouchat spolužákům a respektovat odlišné názory. Přitom ale nezapomínají na svůj názor a zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Zamýšlejí se nad problémy a způsoby jejich řešení. Žáci zde získají i vědomosti nutné ke správnému rozhodnutí.


Odpovědi žáků 9. ročníků na otázku: Co mi dala výchova ke zdraví?


Jiný pohled na svět, větší poznání sebe sama.  P.K. 2013

Snažím se lépe pochopit ostatní lidi. Některé věci jsem si konečně v hlavě srovnala. K.O. 2013

Musím chybovat, abych se mohla poučit z vlastních chyb.  L.L. 2013

Přijímám se a vážím si sama sebe.   T.K. 2015

Přestala jsem kouřit, zlepšily se vztahy v rodině.   B.M. 2012

Naučila jsem se pracovat v kolektivu, být tolerantní a dívat se na věci z více úhlů-  N.N.2012

Díky VZ jsem se vypořádala s rozchodem rodičů.   L.C. 2012

Nedorozumění s rodiči není jen u nás doma.   N.H. 2011

Jsem zvědavá, jestli když se dostanu do té situace, tak si vzpomenu na vás nebo jestli zastřeně a hloupě udělám blbost.  I.P. 2008


Pár hesel pro připomenutí pro ty, kteří vědí:

NE znamená NE

Začni u sebe

Svíčka života

Jen hlupák udělá stejnou chybu dvakrát

Svůj osud asi nezměním, ale můžu se rozhodnout, jestli ho protrpím nebo si ho užiju.

Nohavicova teorie alkoholického kopce (NTAK)


Dům světla

Adaptační kurz

Dny zdravého životního stylu


Rychlé odkazy