Třída 6. C

Třídní učitel Mgr. Vojtěch Kozák
Hlavní učebna: 2. stupeň    
Školní rok: 2021/2022


Vítáme Vás v 5. C. 

Čtyři roky utekly jako voda a už jsou z nás páťáci. Přivítali jsme nového spolužáka Adama, který hravě zapadl mezi nás. Genderově jsme spravedlivě rozdělení = 11 dívek a 11 chlapců. 

Indiánská jména se stala pouze symbolem naší osobnosti. 

Stále ovšem ctíme daná pravidla: 

  • Pracujeme ve prospěch celého kmene. 

  • Nasloucháme radám starších a moudřejších. 

  • Pomáháme ostatním - opatrujeme slabší. 

  • Chráníme přírodu.

  • Jsme odvážný, samostatný, kamarádský. 

  • Mluvíme slušně a neposmíváme se. 

Plánujeme a stanovujeme si cíle, kterých chceme dosáhnout. K tomu nám pomáhají naše lídrovské posty. Někteří z nás by například chtěli úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na gymnázium. Jiní poctivě navštěvují odpolední kroužky a tím se zdokonalují i v mimoškolních aktivitách. 

Ve třídě se učíme, hrajeme hry, chodíme ven, jezdíme na výlety a užíváme si každé společné chvilky pohromadě. 


Rádi Vás budeme zásobovat fotografiemi - máte se na co těšit! :-)
Fotogalerie třídy

 Třída 5. C - 2020/2021  Dům pro kotě
 Přírodniny
 Zase spolu
 Plavání
 Atletický čtyřboj
 Jarmark Třída 4. C - 2019/2020  Bruslení
 Potštejn
 Jarmark v ČS
 V knihovně
 Abeceda peněz
 Třída 3. C - 2018/2019  Výlet do planetária
 Výlet
 Bruslení
 Vánoční muzicírování 
 V bazénu
 Záchranný integrovaný systém
 Halloween
 100 let ČR
 Podzimní tvoření
 V knihovně
 Třída 2. C - 2017/2018   Výlet do Moravského krasu
 Výlet
 Seznámení s knihovnou
 Hudební výchova
 Vysvědčení
 Hra na obchod
 Betlém
 Vánoce
 Geometrie
 Vánoční besídka
 Sněhová královna
 Čerti
 Příprava na jarmark
 Fyzikální cirkus
 Helloween
 Vánoční tvoření
 Čtenářská dílna
 Skupinová práce
 2. C v pohybu
 Integrovaný záchranný sbor
 Zahájení školního roku
 Třída 1. C - 2016/2017   Focení na závěr roku
 Vybíjená 1. A vs 1. C
 Indiáni
 Spaní ve škole
 Výlet
 Velikonoce v římskokatolické církvi
 Velikonoční tvoření
 To jsme my
 Zimní 1. C
 U betlému
 Tři králové
 Vánoční besídka
 Vánoční tvoření s rodiči
 Čerti
 Modelování číslic a písmen 
 Slib prvňáčka
 Výroba z šípků
 Slavnostní rozdávání slabikářů 
 Halloween
 Písmena
 Didaktické hry
 Pravidla třídy
 Maskot
 Plavání 
 Kreativní bubnování

Rychlé odkazy