Třída 1. D

Třídní učitel Mgr. Maršíková Klára
Hlavní učebna: Pavilon 1. stupně - 1. podlaží - 2. třída vlevo  
Školní rok: 2021/2022

 Třída 1. D 2021/2022  Výlet do Brna
 Črodějnický rej
 Slavnostní předávání slabikářů 
 Potštejn

Rychlé odkazy