Úvodní strana Pro rodiče a žáky

Pro rodiče a žáky

Ve složce "Pro rodiče a žáky" naleznete informace bezprostředně se týkající žáků naší školy a jejich rodičů. Můžete se podívat na aktuální rozvrh hodin, na organizaci právě probíhajícího školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek a pedagogických rad. Dále zde jsou informace o rozmístění jednotlivých tříd a učební plán. 

V podsložce knihovna se dozvíte, jak funguje školní knihovna. Můžete si zde stáhnout také nabídku knih, kde si jednoduchým způsobem, podle jména autora nebo názvu knihy, vyfiltrujete hledadou publikaci.

V podsložce "Školské poradenské pracoviště" se můžete podívat, jak na naší škole fungují výchovní poradci, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog.

V neposlední řadě zde naleznete formuláře a dokumenty související s životem naší školy.

Více informací

Rychlé odkazy