Úvodní strana Výuka Ov - Občanská výchova

OV - občanská výchova

Cílem občanské výchovy je hledání odpovědí na společenské otázky.


V tomto předmětu se společně snažíme:

  • pochopit smysl lidské existence

  • vést žáka ke kritickému myšlení

  • argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností

  • vytvářet vztahy a etické postoje


Hlavním úkolem je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním.


Při výuce pracujeme s učebnicemi nakladatelství Fraus.


  

  

V rámci tohoto předmětu se žáci seznámí se základy společenských věd.

Sokratovskou metodou (dialogem) jsou vedeni k novému poznání.

Mají možnost podílet se aktivně na průběhu vyučovací hodiny.

Přispívají svými mimoškolními poznatky a zkušenostmi.

Naučí se naslouchat druhým a respektovat jiné názory.

Rychlé odkazy