Úvodní strana Výuka Př - Přírodopis

Př - Přírodopis

Přírodopis se vyučuje dvě hodiny týdně v každém ročníku druhého stupně.

V šestém ročníku se žáci seznámí se živou a neživou přírodou, vztahy mezi organismy, fotosyntézou, nižšími rostlinami a bezobratlými živočichy (prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci).

Během sedmého ročníku žáci poznají obratlovce (kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) a botaniku (stavbu rostlin a systém rostlin).

Učivo osmého ročníku obsahuje savce a stavbu těla člověka (základy anatomie a fyziologie).

Devátý ročník zakončí studium přírodopisu bližším seznámením s neživou přírodou - s nerosty, horninami, vnitřními a vnějšími geologickými ději a vývojem života na Zemi.

V devátém ročníku mají žáci též jednu hodinu týdně environmentální výchovu, kde se seznamují se základy ekologie.

Učitelé

1977 - 1990 Vlaďka Janebová
1977 - 1998 Eva Jedličková
1983 - současnost Alena Jirásková
2019 - současnost Zuzana Kučerová
2020 - 2022 David Mašín
2022 - současnost Miloš Pechanec

Učebna

Rekonstrukce učebny proběhla v roce 2005. V učebně je 36 míst pro žáky na výuku, 18 míst pro laboratorní práce a praktické práce s mikroskopem. V témže roce bylo také zakoupeno 18 nových mikroskopů a pomůcek pro mikroskopování.

V učebně se nachází dataprojektor, čtyři počítače, početné entomologické sbírky, dále sbírky nerostů, hornin a zkamenělin, více než sto vycpanin ptáků a savců, kostry obratlovců a v neposlední řadě i velké množství výukových obrazů (nejstarší z nich až z roku 1953).

Dále se můžete podívat na nejnovější informace, prohlédnout největší úspěchy našich žáků v přírodovědných soutěžích, nebo se dozvědět o kurzu pro deváté ročníky.

Aktuálně  >

Historie soutěží  >

EKO - BR(K) - TOUR  >

Fotogalerie

Rychlé odkazy