Úvodní strana Výuka Inf - Informatika

Informatika

KORONA CHALLENGE

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti a zároveň k využívání většího počtu dat a informací než dosud.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie doplňují standardní učební texty a pomůcky a umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Informatika je povinný předmět s dotací 1 hodina týdně v 5., 6., 7. a v 9. ročníku (z praktických důvodů je spojován do dvouhodinových bloků 1x za 14 dní).

AKTUALITY ZE SVĚTA ICT

Na začátku každé hodiny upozorňujeme na aktuální dění ve světě technologií. Měsíční souhrn toho, co nás zaujalo, najdete nyní i zde.

ŘÍJEN 2018

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018

LEDEN 2019

ÚNOR 2019

BŘEZEN 2019

DUBEN 2019

KVĚTEN 2019

Rychlé odkazy